Εισαγωγή

Η κατασκευαστική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και είναι εγγεγραμμένη στην 6η κλάση για όλες τις κατηγορίες έργων στο Μητρώο Ελλήνων Εργολάβων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η «Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. έχει μεγάλη εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στην εκτέλεση σύνθετων, «με το κλειδί στο χέρι» έργων (μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – συντήρηση) και είναι από τις πρώτες κατασκευαστικές εταιρείες που υιοθέτησαν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, όπως τα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS:18001:1999/ELOT 1801. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας και υγείας.

Η εταιρία μας είναι η πρώτη Ελληνική κατασκευαστική εταιρία που ενασχολήθηκε με έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού και αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Από το 1980 έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και λειτουργήσει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του είδους στην Ελλάδα.

Επί του παρόντος, αναπτύσσει τις εξής νέες δραστηριότητες:

– Επεξεργασία και απόρριψη βιοστερεών (λάσπης) (κονιοποίηση, ξήρανση, αεριοποίηση)
– Διαχείριση, επεξεργασία και απόρριψη αστικών αποβλήτων
– Διαχείριση, επεξεργασία και απόρριψη επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
– Εφαρμογή των τεχνολογιών μεμβρανών για επεξεργασία νερού, επεξεργασία λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, τριτοβάθμια επεξεργασία, διήθηση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Από την ίδρυσή της, η Κατασκευαστική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε., ασχολείται με την κατασκευή θαλάσσιων και λιμενικών έργων, διαθέτει για το σκοπό αυτό ένα στόλο σκαφών (πλωτήρες γερανών, ρυμουλκά, φορτηγίδες, πλωτήρες) και έχει κατασκευάσει με επιτυχία έναν αριθμό από Θαλάσσια έργα στην Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο.

Wanda Howard

Construction Manager

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Don Kochen

Head Worker

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Karen Lancome

Isolator

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Harold Finch

Project Menager

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Greg Watson

Building Controller

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Tim Carol

Building Worker

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

John Dickens

Architect

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Jill Hendricks

Plummer

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Richard Gunther

Electric Technician

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Πιστοποιητικά

Η «Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.  είναι από τις πρώτες κατασκευαστικές εταιρείες που υιοθέτησαν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, όπως τα ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ELOT 1801:2008, OHSAS:18001:1999/ELOT 1801.