ΤΙΤΛΟΣ:  ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ΕΡΓΟ:Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαίδας απο δεξαμενές δρεπάνου 110.000m3 και 30.000m3
ΘΕΣΗ: Νομός Κοζάνης
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τεχνική εταιρία Χριστόφορος. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές χαλύβδινων αγωγών, ελικοειδούς ραφής με εσωτερική προστασία με διαφορετικό πάχος ανάλογα με την πίεση λειτουργίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ