ΤΙΤΛΟΣ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΘΕΣΗ: ΚΟΖΑΝΗ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
TYPE OF PROJECT: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδροδότηση μονάδων ΑΗΣ της ΔΕΗ, μέσω της κατασκευής δικτύου αγωγών.

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μεταλλικών αγωγών διαφόρων διαμέτρων με εσωτερική μόνωση.

Κατασκευή φρεατίων, εγκατάσταση βοηθητικού Η/Μ εξοπλισμού και συστήματος SCADA.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ