Εισαγωγή

Η Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. εκτελεί ιδιωτικά και δημόσια έργα υποδομής. Είναι εγγεγραμμένη στην έκτη τάξη του μητρώου κατασκευαστών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε όλες τις κατηγορίες έργων.

Η εταιρία μας είναι ενεργή στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου και έχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για την εκτέλεση σύνθετων έργων υποδομής, σε όλο το κύκλο ζωής τους (Σχεδιασμός – Κατασκευή – Λειτουργία/Συντήρηση).

Ενώ η εταιρία μας είναι γενικός εργολάβος και έχει εκτελέσει έργα σε όλο το φάσμα του τομέα των υποδομών, διατηρεί εξειδίκευση και ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στους τομείς της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Κατασκευής Αγωγών και Δικτύων και Λιμενικών Έργων.

Η ηγετική θέση της εταιρίας θεμελιώνεται στη τεχνογνωσία του προσωπικού μας, το στόλο οχημάτων και εξοπλισμού της εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων πλωτών γερανών, ρυμουλκών και φορτηγίδων) καθώς και στο δίκτυο συνεργατών και προμηθευτών στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρία.

Wanda Howard

Construction Manager

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Don Kochen

Head Worker

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Karen Lancome

Isolator

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Harold Finch

Project Menager

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Greg Watson

Building Controller

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Tim Carol

Building Worker

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

John Dickens

Architect

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Jill Hendricks

Plummer

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Richard Gunther

Electric Technician

Intelligentsia disrupt mumblecore mixtape keffiyeh PBR sustainable.

Πιστοποιητικά

Η «Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.»  είναι από τις πρώτες κατασκευαστικές εταιρείες που υιοθέτησαν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, όπως τα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS:18001:2007/ΕΛΟΤ 1901:2008, ISO 5001:2011.