Ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδίαση υποδομών, υπηρεσίες κατασκευής και λειτουργίας.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδίαση υποδομών, υπηρεσίες κατασκευής και λειτουργίας προς δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς πελάτες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παρόλο που έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς έργα σε διαφορετικά πεδία, η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε έργα περιβάλλοντος, λιμενικά και χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών. Η επιτυχία μας οφείλεται στην ορθά αναπτυγμένη τεχνική και διοικητική τεχνογνωσία, το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας και στον εξειδικευμένο πλωτό εξοπλισμό που διαθέτουμε.

Έργα Περιβάλλοντος

Η εταιρεία μας είναι μια καθιερωμένη και πρωτοπόρος κατασκευαστική εταιρεία στον τομέα των έργων περιβάλλοντος, που παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από τριάντα διακριτά έργα από την ίδρυσή της. Το χαρτοφυλάκιο των έργων μας στο συγκεκριμένο πεδίο περιλαμβάνει Μονάδες Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού και Λυμάτων, έργα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα και διάφορες άλλες μονάδες. Έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς έργα περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ιορδανία.

Λιμενικά Έργα

Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες λιμενικών έργων στην Ελλάδα, που παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από σαράντα έργα από την ίδρυσή της. Το χαρτοφυλάκιο των έργων μας στο συγκεκριμένο πεδίο περιλαμβάνει μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια, λιμάνια, αλλά και εξειδικευμένα έργα όπως κυματοθραύστες, εκσκαφές λιμενολεκάνης, πασσαλώσεις κλπ. Έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς λιμενικά έργα στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

Έργα αγωγών & δικτύων

Τα έργα αγωγών και τα ενεργειακά αποτελούν ένα αναπτυσσόμενο τμήμα της εταιρείας μας. Έχουμε αναπτύξει εξειδίκευση τόσο σε έργα χερσαίων όσο και σε υποθαλάσσιων αγωγών (σωληνογραμμών), εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων μεγάλης κλίμακας, δικτύων διανομής κλπ. Έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς έργα που περιλαμβάνουν την χρήση όλων των κύριων υλικών σωληνώσεων (HDPE, χαλύβδινους, χυτοσιδηρούς, τσιμεντένιους και GRP). Είμαστε η πλέον έμπειρη κατασκευαστική εταιρεία σε τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών που καταλήγουν στην ξηρά για εγκαταστάσεις και μονάδες βιομηχανικές, πετρελαιοειδών και αερίου. . Έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς τέτοιου είδους έργα στην Ελλάδα, την Τουρκία την Ιορδανία και την Υεμένη.

Σημαντικά Έργα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

Υπηρεσίες

01.

Κατασκευή

Η εταιρεία μας είναι κατασκευαστική 6ης τάξης με εμπειρία σε έργα: Λιμενικά, Οικοδομικά, Οδοποιίας, Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά και Βιομηχανικά Ενεργειακά.

02.

Μελέτη | Κατασκευή

Η εταιρεία μας έχει την τεχνογνωσία και αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων Μελέτης/Κατασκευής με το κλειδί στο χέρι (Design Build & Turn-Key Projects).

03.

Εξοπλισμός

Διαθέτουμε σημαντικό αριθμό ιδιόκτητων μηχανημάτων έργων ξηράς και ειδικό εξοπλισμό μηχανημάτων έργων θαλάσσης.

04.

Λειτουργία | Συντήρηση

Όλα τα έργα περιβάλλοντος που έχουμε εκτελέσει περιλαμβάνουν στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας, αλλά και τακτικής λειτουργίας και συντήρησης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πιστοποιήσεις

Η «Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» είναι από τις πρώτες κατασκευαστικές εταιρείες που υιοθέτησαν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, όπως:

  • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
  • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
  • ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013
  • ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018.

Πελάτες