ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη – Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας του Δήμου Χαλκίδας
Περιλαμβάνει:

  • έργα επεξεργασίας λυμάτων
  • έργα υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων
  • έργα διάθεσης και υποδομών
  • λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης για 74 μήνες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Παροχή σχεδιασμού 20.000 μ3/ημ αστικά λύματα , 24.000μ3/ημ. βοθρολύμα
  • Ισοδύναμος πληθυσμός 700.000 κατ.