ΤΙΤΛΟΣ

Υδροδότηση ΑΗΣ Αμύνταιου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπανιού

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΘΕΣΗ

Κοζάνη – Πτολεμαΐδα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Υδροδότηση μονάδων ΑΗΣ της ΔΕΗ, μέσω της κατασκευής δικτύου αγωγών, μήκους 15.930m συνολικά.

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μεταλλικών αγωγών διαφόρων διαμέτρων, εντός ορύγματος.

Κατασκευή 42 φρεατίων, εγκατάσταση βοηθητικού Η/Μ εξοπλισμού και συστήματος SCADA.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγιστη παροχή υδραγωγίου 6000m3/ώρα.

Το δίκτυο των αγωγών αποτελούνταν από:

  • 9.650 μέτρα χαλύβδινου αγωγού DN1100,
  • 11.780 μέτρα χαλύβδινου αγωγού DN800,
  • 4000 μέτρα χαλύβδινου αγωγού DN1000.

Οι αγωγοί επενδύθηκαν με εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση πολυαιθυλενίου και εσωτερική επικάλυψη με εποξειδική ρητίνη.
Σύστημα αυτόματου εξαερισμού με δικλείδα απομόνωσης εντός φρεατίων στα τοπικά υψηλά.
Εγκιβωτισμός δικτύου σε οπλισμένο σκυρόδεμα, σε περιοχές ειδικών διελεύσεων.
Χρήση μεθόδου pipe jacking σε μήκος 15 μέτρων.

Οι δοκιμές λειτουργίας των αγωγών συμπεριελάμβαναν:

  • μη καταστροφικούς ελέγχους συγκολλήσεων (NDT – RT – UT – PT),
  • μη καταστροφικούς ελέγχους διηλεκτρικής απομόνωσης αγωγών HOLIDAY 25KV,
  • δοκιμές καλής λειτουργίας στο σύνολο του ΗΜ εξοπλισμού και οργάνων,
  • υδροστατικές δοκιμές στους αγωγών, δοκιμές συστήματος καθοδικής προστασίας, δοκιμές παροχετευτικότητας κλπ.
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery