ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΗ

Τουριστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης.

Αποτελείται από:

(α) έργα προεπεξεργασίας

(β) γραμμή επεξεργασίας και απολύμανσης λυμάτων

(γ) τα έργα εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων

(δ) έργα επεξεργασίας ιλύος (πάχυνση, αφυδάτωση, χώνευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο).

Λειτουργία-συντήρηση εγκατάστασης επί 19 μήνες

Τεχνικά στοιχεία

  • Παροχή σχεδιασμού 26.350 μ3/ημ
  • Ισοδ. πληθυσμός 86.500 κατ.
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery