ΤΙΤΛΟΣ

Μαρίνα Ζέα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τoυ κυριου Κρηπιδοτοιχου στη Μαρίνα Ζέας, Πειραιά

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ζέα, Πειραιάς, Ελλάδα

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.:

100%

Περιγραφή

Εργασίες ενίσχυσης για τη βελτίωση του υπάρχοντος κύριου κυματοθραύστη με φυσικούς βράχους, 1 ÷ 3 τόνους, 37.500m³, 4 ÷ 6 τόνους, 6.000m³ χώμα, 0.5 ÷ 100 kg, 65000m³ και μπλοκ από σκυρόδεμα 5 , 00m³ και 6,00m³, συνολικά 12.000m³.

Μικρά έργα βυθοκόρησης 3.800m³.

Ενίσχυση έργων σκυροδέματος για τη βελτίωση και επέκταση του υπάρχοντος κρηπιδότοιχου, 4.000m³.

CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery