ΤΙΤΛΟΣ

Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς, Αθήνα, Ελλάδα

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.:

100%

Περιγραφή

Κατασκευή 786,45m αποβάθρας σε βάθος πυθμένα -4,50m, κατασκευασμένο από συμπαγή σκυρόδεμα που ζυγίζει μέχρι 45 τόνους.

Κατασκευή μίας μόνιμης ράμπας εκπλοής πλάτους 12 μ. και αποβάθρα πλάτους 8 μ. για ανύψωση και απόπλευση μικρών σκαφών αναψυχής.

Εγκατάσταση πλωτών ράμπων μήκους 15 μέτρων για απόπλευση ιστιοπλοϊκών σκαφών, συνολικού πλάτους 360 μέτρων και 5 πλωτών αποβάθρων συνολικού μήκους 400 μέτρων.

Ανάκτηση εδάφους και εξωτερική προστασία με θωράκιση βράχου. Δυναμική συμπύκνωση του υλικού γεμίσματος στον υφιστάμενο κύριο κυματοθραύστη. Κατασκευή πεζοδρομίων, οδοποιία, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery