ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΗ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της ΕΕΛΘ.

Τεχνικά στοιχεία

Επεξεργασία αφυδατωμένης ιλύος από την ΕΕΛΘ με συνολική ποσότητα στερεών 58.000kgr DS/ημ και συγκέντρωση στερεών αφυδατωμένης ιλύος από 18% έως 28%.