ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΗ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/ΞΙΑ Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ – ΧΡ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

70%

Περιγραφή

Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία & συντήρηση της Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης.

Τεχνικά στοιχεία

  • Δυναμικότητα: 160.000m3/d

Το έργο περιλαμβάνει:

  • προεπεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων,
  • πρωτοβάθμια επεξεργασία,
  • δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία λυμάτων,
  • Αναερόβια χώνευση ιλύος,
  • Αφυδάτωση ιλύος,
  • Συμπαραγωγή ενέργειας από το βιοαέριο της αναερόβιας χώνευση,
  • πλήρες σύστημα τηλεχειρισμού και τηλε-λέγχου.
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery