ΤΙΤΛΟΣ

Λιμάνι Καβάλας

ΠΕΛΑΤΗΣ

Καβάλα

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΠΟΛΗ

Καβάλα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε

Περιγραφή

Φάση Ι – Βελτίωση Θωράκισης Κυματοθραύστη Lee

Εργασίες θωράκισης βράχου για τη βελτίωση του υφιστάμενου λιμενοβραχίονα του Παλαιού Λιμανιού Καβάλας συμπεριλαμβανομένων:

Μικρές εργασίες βυθοκόρησης και υποβρύχια τοποθέτηση γεωυφάσματος.

Κατασκευή πυρήνα κυματοθραύστη με υλικό λατομείου: 60.000m³.

Τοποθέτηση στρωμάτων θωράκισης πετρωμάτων πρωτοβάθμιας και δευτερεύουσας προστασίας με φυσικά πετρώματα 85.000m³ των 0,2÷4 τόνων, 50.000m³ και 4÷6 τόνων.

Φάση ΙΙ – Νέα Καρβάλη, Επέκταση κρηπιδότοιχων, βόρειο τμήμα

Εργασίες βυθοκόρησης για τη λεκάνη του Λιμανιού και για τη θεμελίωση κρηπιδωμάτων CAISSONS και εργασίες αποκατάστασης με κατάλληλα υλικά βυθοκόρησης για τη διαμόρφωση του χερσαίου χώρου.

Εργασίες βυθοκόρησης 360.000 m³ για τη λεκάνη του Λιμανιού και 350.000 m³ για τη θεμελίωση των CAISSONS.

Εργασίες αποκατάστασης με κατάλληλα βυθοκορούμενα υλικά, 500.000m³.

CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery