ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΟ

Μελέτη – Κατασκευή Μονάδος Θερμικής Ξήρανσης Αφυδατωμένης Ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.

ΘΕΣΗ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Μελέτη – Κατασκευή, θέση σε αποδοτική λειτουργία και λειτουργία και συντήρηση για διάστημα 15 μηνών της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και των συναφών έργων.

Τεχνικά στοιχεία

Η Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης απαρτίζεται από δύο παράλληλες γραμμές ξήρανσης με περιστρεφόμενα τύμπανα, ονομαστικής ικανότητας εξάτμισης ανά γραμμή 4.000χγρ Η2Ο την ώρα σε συνεχή λειτουργία και μέγιστης δυνατότητας εξάτμισης ανά γραμμή 4.600 χγρ Η2Ο την ώρα για συνεχή λειτουργία 7 ημερών.

Επεξεργασία αφυδατωμένης ιλύος από την ΕΕΛΘ με συνολική ποσότητα στερεών 58.000kgr DS/ημ και συγκέντρωση στερεών αφυδατωμένης ιλύος από 18% έως 28%