ΤΙΤΛΟΣ

Τροφοδοτικός Αγωγός Φ1700 Μενιδίου – Χελιδονούς – Ε-621

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Τροφοδοτικός αγωγός Φ1700 Μενιδίου – Χελιδονούς

ΘΕΣΗ

Νομός Αττικής

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Κατασκευή Χαλυβδινου αγωγού Φ1700, μήκους 6.750m, εντός πόλεως, για τη σύνδεση του υδραγωγείου Μόρνου, από τη θέση ανάντι των διυλιστηρίων Μενιδίου, με τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στη Χελιδονού.

(Η προμήθεια των αγωγών έγινε από τον πελάτη)

Τεχνικά στοιχεία

  • Διάμετρος Αγωγού: Φ1700, πάχος 14,2 χιλ.
  • Παροχετευτικότητα: 6,3m3/sec
  • Υλικό σωλήνων: Χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, St 37.2 κατά DIN 17100
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery