ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Υδρευση Θεσσαλονίκης απο ποταμό αλιάκμονα μελέτη, κατασκευή και λειτουργία 1ης φάσης των διυλιστηρίων ύδρευσης Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΗ

Ιωνία Θεσσαλονίκης (Όπισθεν Σιδενορ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κοινοπραξία ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. – Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. -SECIT S.p.a. – Austrian Energy & Environment

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

40%

Περιγραφή

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού που παρέχεται από τον ποταμό Αλιάκμονα, ώστε να καταστεί πόσιμο, προς διάθεση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Διαδικασία καθαρισμού: Απομάκρυνση θολότητας, φυτοφαρμάκων, ινών αμιάντου.

Περιλαμβάνει:

(α) Έργα προεπεξεργασίας (Μέτρηση, Ρύθμιση παροχής, Προοζόνωση, Ρύθμιση pH, Προσθήκη θειικού αργιλίου)

(β) Έργα επεξεργασίας (Τρείς δεξαμενές κροκίδωσης-καθίζησης, Δέκα κλίνες διύλισης, Εγκατάσταση οζόνωσης, Οκτώ κλίνες ενεργού άνθρακα)

(γ) Έργα προετοιμασίας νερού για κατανάλωση: (Ρύθμιση pH, Χλωρίωση)

(δ) Έργα επεξεργασίας ιλύος : (Αντλιοστάσια, πάχυνση, αφυδάτωση)

(ε) Εγκατάσταση αναγέννησης άνθρακα, Παραγωγή όζοντος, Αποθήκευση και δοσμέτρηση χημικών προσθέτων, Κτήριο Διοίκησης, Χημικά εργαστήρια, Συνεργείο επισκευών, Υποσταθμός

(ζ) Δοκιμαστική λειτουργία 11 μηνών

(η) Αποδοτική λειτουργία 18 μηνών

Τεχνικά στοιχεία

  • Δυναμικότητα Μονάδας Έως 150.000m3/Ημέρα
  • Όργανα in line ελέγχου παραμέτρων ποιότητας νερού
  • Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
  • Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας
  • Υποσταθμός Μέσης Τάσης
  • Κεντρική Μονάδα Ελέγχου – Σύστημα SCADA
  • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας πόσιμου νερού
  • Εγκατεστημένη Ισχύς 1.810kW
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery