ΤΙΤΛΟΣ

Αλιευτικό Λιμάνι στο Ζύγι, Κύπρος

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή Αλιευτικού λιμανιού και 5 παράλληλων κρηπιδοτοιχων στο Ζύγι, Κύπρος

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ζύγι, Κύπρος

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.:

100%

Περιγραφή

Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση ενός υποθαλάσσιου αγωγού πολυαιθυλενίου (HDPE). Μήκος 14 χιλιόμετρα, διάμετρος 630 χιλιοστά, βάθος εγκατάστασης έως 95 μέτρα. Ο αγωγός συνδέει το νησί με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ (Βαρυτική παροχή 21.500 κυβικά/ημέρα). Κατασκευή ενός αλιευτικού λιμανιού 5.000m2 αποτελούμενου από δύο αποβάθρες συνολικού μήκους 700m σε βάθος θεμελίωσης -4,50m, κατασκευασμένο από συμπαγή σκυρόδεμα βάρους έως 20 τόνους και έργα βυθοκόρησης. Κατασκευή τεσσάρων μόνιμων αποβάθρων και ράμπα απόπλευσης.

Εξωτερική προστασία των αποβάθρων με πέτρες και τετραπόδες.

Ανάκτηση εδάφους, κατασκευή πεζοδρομίων, οδοποιίας, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Κατασκευή πέντε (5) κυματοθραυστών από πέτρινο υλικό μήκους 110 μέτρων ο καθένας σε βάθος πυθμένα -2,50 μ., για την προστασία των ακτών και την παραμονή στην παραλία.

CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery