ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΗ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/ΞΙΑ Θεμελιοδομή Α.Ε. – Κ/Ξ Περιβάλλον ΑΤΕ – Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ – ΧΡ Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

15%

Περιγραφή

Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία & συντήρηση της Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης.