ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου

ΕΡΓΟ

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αιγίου

ΘΕΣΗ

Αίγιο

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας του Δήμου Αιγίου

Αποτελείται από:

α) έργα εισόδου – προεπεξεργασία

β) βιολογική επεξεργασία

γ) επεξεργασία ιλύος

δ) έργα διάθεσης και υποδομών

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης για 12 μήνες

Τεχνικά στοιχεία

  • Παροχή σχεδιασμού 8.000 μ3/ημ αστικά λύματα, 200μ3/ημ. βοθρολύματα
  • Ισοδύναμος πληθυσμός 40.000 κατ.
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery