ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΕΡΓΟ

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων αποχέτευσης μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, Στάδιο Ι

ΘΕΣΗ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/ΞΙΑ Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. – ESMIL BV

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης.

Αποτελείται από:

(α) έργα προεπεξεργασίας

(β) γραμμή επεξεργασίας και απολύμανσης λυμάτων

(γ) τα έργα εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων

(δ) έργα επεξεργασίας ιλύος (πάχυνση, αφυδάτωση, χώνευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο).

Λειτουργία-συντήρηση εγκατάστασης επί 19 μήνες

Τεχνικά στοιχεία

  • Παροχή σχεδιασμού 26.350 μ3/ημ
  • Ισοδ. πληθυσμός 86.500 κα
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery