ΤΙΤΛΟΣ

Συμπληρωματικά Ηλεκτρομηχανολογικά έργα ύδρευσης

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ

Συμπληρωματικά ηλεκτρομηχανολογικά έργα ύδρευσης

ΘΕΣΗ

Θέρμη – Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική εταιρία Χριστόφορος. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%