ΤΙΤΛΟΣ

Τηλεθέρμανση Κοζάνης

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ

Τηλεθέρμανση Κοζάνης – Δίκτυο Ζωνών Β’ & Γ’ – Κατασκευή Νεου Δικτύου Στο Υφιστάμενο Δίκτυο (δ’ Και Ε’ Περίοδος)

ΘΕΣΗ

Κοζάνη – Νομός Κοζάνης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Κατασκευή δικτύου εντός πόλεως. Χαλυβδοσωλήνες με θερμική μόνωση πολυουρεθάνης, μηχανική προστασία HDPE, σύστημα ανίχνευσης διαρροών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ζώνες Β’ και Γ’
  • Συνολικό μήκος 115.147μ.
  • Σύνδεση 1789 καταναλωτών
 • Δ’ Περίοδος
  • Συνολικό μήκος5.419μ. DN80
  • Σύνδεση 157 καταναλωτών
 • Ε’ Περίοδος
  • Συνολικό μήκος 20.770 μ.
  • Σύνδεση 2181 καταναλωτών