ΤΙΤΛΟΣ: ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: M.M. MAKRONISOS MARINA LTD
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΚΥΠΡΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΝΕΩΛΚΕΙΟ & ΛΙΜΑΝΙ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΚΥΠΡΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βυθοκόρηση της μαρίνας, αποκατάσταση και ενοποίηση γης, κατασκευή κυματοθραύστη με οπλισμό που αποτελείται από πέτρωμα και προκατασκευασμένα blocks σκυροδέματος, συμπεριλαμβανομένων τετραπόδων (δύο τόνοι το καθένα).

Κατασκευή αποβάθρων / κυματοθραύστη και τσιμεντένιου τοιχώματος σκυροδέματος

Χάραξη σωλήνων για σταθερές αποβάθρες και πλατφόρμες, κατασκευή και εγκατάσταση πλωτού συστήματος πρόσδεσης. Εγκατάσταση αγκυροβολίων, φτερωτών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.

Υποδομή Μαρίνας, βασικών κτιρίων, εγκαταστάσεων στέγασης, νεωλκείου και λιμανιού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ