ΤΙΤΛΟΣ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης
ΘΕΣΗ: Τουριστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουγία, Συντήρηση

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης.

Αποτελείται από:

(α) έργα προεπεξεργασίας

(β) γραμμή επεξεργασίας και απολύμανσης λυμάτων

(γ) τα έργα εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων

(δ) έργα επεξεργασίας ιλύος (πάχυνση, αφυδάτωση, χώνευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο).

Λειτουργία-συντήρηση εγκατάστασης επί 19 μήνες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Παροχή σχεδιασμού 26.350 μ3/ημ
  • Ισοδ. πληθυσμός 86.500 κατ.