ΤΙΤΛΟΣ: ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ BAY
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΛΤΕΡ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.15%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή του θαλάσσιου μετώπου του Φαλήρου μήκους 1.400 μέτρων, με πυλώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή μαρίνας για θαλάσσια σπορ με 400 θέσεις αγκυροβολίας, κατασκευή καναλιού από σκυρόδεμα 56,5 μέτρων πλάτους σε βάθος -4,00 μέτρα και κανάλια αποτροπής των πλημμυρών στην εκβολή του ποταμού Ιλισσού, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων στη μαρίνα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ