ΤΙΤΛΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή 786,45m αποβάθρας σε βάθος πυθμένα -4,50m, κατασκευασμένο από συμπαγή σκυρόδεμα που ζυγίζει μέχρι 45 τόνους.

Κατασκευή μίας μόνιμης ράμπας εκπλοής πλάτους 12 μ. και αποβάθρα πλάτους 8 μ. για ανύψωση και απόπλευση μικρών σκαφών αναψυχής.

Εγκατάσταση πλωτών ράμπων μήκους 15 μέτρων για απόπλευση ιστιοπλοϊκών σκαφών, συνολικού πλάτους 360 μέτρων και 5 πλωτών αποβάθρων συνολικού μήκους 400 μέτρων.

Ανάκτηση εδάφους και εξωτερική προστασία με θωράκιση βράχου. Δυναμική συμπύκνωση του υλικού γεμίσματος στον υφιστάμενο κύριο κυματοθραύστη. Κατασκευή πεζοδρομίων, οδοποιία,  αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ