ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ “CLUB MED”
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: CLUB MEDITERRANEE
ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ “CLUB MED” ΣΤΟ ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ, ΕΥΒΟΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΥΒΟΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή θαλάσσιου μετώπου με χυτό σκυρόδεμα συνολικού μήκους 84,50m.

Κατασκευή χαλύβδινου αποβάθρου συνολικού μήκους 90μ. Η προβλήτα βασίζεται σε μπλοκ από σκυρόδεμα που στηρίζονται απόθεμα βράχου και προστατεύεται με προφυλακτήρες καουτσούκ. Η πλατφόρμα της προβλήτας είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αφαίρεση υπάρχουσης προβλήτας και κατασκευή νέας ξύλινης προβλήτας που υποστηρίζεται σε τσιμεντόλιθους. Κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στις δύο προβλήτες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ