ΤΙΤΛΟΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΡΓΟ:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόσθετα έργα θωράκισης πέτρας για τη βελτίωση του υφιστάμενου κρηπιδοτοίχου του Παλαιού Λιμανιού της Καβάλας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Μικρά έργα βυθοκόρησης και υποβρύχιας τοποθέτησης γεωυφάσματος.

Κατασκευή πυρήνα κυματοθραύστη με υλικό λατομείου: 60.000m³.

Τοποθέτηση δευτερευόντων και πρωτευόντων προστατευτικών στρώσεων με φυσικά πετρώματα, 0,2 ÷ 4 τόνους, 50.000m³ και 4 ÷ 6 τόνους, 35.000m³.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ