ΤΙΤΛΟΣ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
ΕΡΓΟ: Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
ΘΕΣΗ: Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ – ΧΡ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 70%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Λειτουγία, Συντήρηση

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία & συντήρηση της Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Δυναμικότητα: 160.000m3/d

Το έργο περιλαμβάνει:

  • προεπεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων,
  • πρωτοβάθμια επεξεργασία,
  • δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία λυμάτων,
  • Αναερόβια χώνευση ιλύος,
  • Αφυδάτωση ιλύος,
  • Συμπαραγωγή ενέργειας από το βιοαέριο της αναερόβιας χώνευση,
  • πλήρες σύστημα τηλεχειρισμού και τηλε-λέγχου.