ΤΙΤΛΟΣ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
ΕΡΓΟ: Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
ΘΕΣΗ: Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ Θεμελιοδομή Α.Ε. – Κ/Ξ Περιβάλλον ΑΤΕ – Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ – ΧΡ Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 15%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Λειτουγία, Συντήρηση

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία & συντήρηση της Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ