ΤΙΤΛΟΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΦΑΣΗ ΙΙ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:  ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ, ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΑΥΡΙΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.50%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή 750 μέτρων αποβάθρας σε βάθος πυθμένα -10,50m, κατασκευασμένο από κοίλες και συμπαγείς πλάκες βάρους έως 100 τόνους, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ειδικών blocks μπετόν τύπου “monobar” για την απορρόφηση της ενέργειας των κυμάτων.

Εγκατάσταση σκαφών, αγκίστρων, φτερωτών κλπ. Βυθοκόρηση του λιμανιού 360.000m3 στα -9,00 και -9,50m. Κατασκευή προστατευτικού οπλισμού πέτρας στον υφιστάμενο κυματοθραύστη με γεωύφασμα, πέτρες και πετρώματα λατομείου.

Κατασκευή 43.000m2 έκτασης λιμανιού, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής βοηθητικών εγκαταστάσεων και ασφαλτικού οδοστρώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ