ΤΙΤΛΟΣ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου
ΕΡΓΟ: Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αιγίου
ΘΕΣΗ: Αίγιο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουγία, Συντήρηση

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας του Δήμου Αιγίου

Αποτελείται από:

α) έργα εισόδου – προεπεξεργασία

β) βιολογική επεξεργασία

γ) επεξεργασία ιλύος

δ) έργα διάθεσης και υποδομών

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης για 12 μήνες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Παροχή σχεδιασμού 8.000 μ3/ημ αστικά λύματα, 200μ3/ημ. βοθρολύματα
  • Ισοδύναμος πληθυσμός 40.000 κατ.