ΤΙΤΛΟΣ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΡΓΟ: Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων αποχέτευσης μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, Στάδιο Ι
ΘΕΣΗ: Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. –  ESMIL BV
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουγία, Συντήρηση

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης.

Αποτελείται από:

(α) έργα προεπεξεργασίας

(β) γραμμή επεξεργασίας και απολύμανσης λυμάτων

(γ) τα έργα εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων

(δ) έργα επεξεργασίας ιλύος (πάχυνση, αφυδάτωση, χώνευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο).

Λειτουργία-συντήρηση εγκατάστασης επί 19 μήνες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Παροχή σχεδιασμού 26.350 μ3/ημ
  • Ισοδ. πληθυσμός 86.500 κατ.