ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΟ: Συμπληρωματικά ηλεκτρομηχανολογικά έργα ύδρευσης
ΘΕΣΗ: Θέρμη – Θεσσαλονίκη
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τεχνική εταιρία Χριστόφορος. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ