ΤΙΤΛΟΣ: Βιολογικός Καθαρισμός Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
ΕΡΓΟ: Συντήρηση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού νερού Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
ΘΕΣΗ: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. (ΑΡΓΩ Α.Τ.Ε.)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Λειτουγία, Συντήρηση

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Ισοδύναμος πληθυσμός 25.000 κατ.
  • Δυναμικότητα: 5.000m3/d