ΤΙΤΛΟΣ: ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΡΓΟ:Τηλεθέρμανση Κοζάνης – δίκτυο ζωνών Β’ & Γ’ – κατασκευή νεου δικτύου στο υφιστάμενο δίκτυο (Δ’ και Ε’ περίοδος)
ΘΕΣΗ: ΚΟΖΑΝΗ – ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή δικτύου εντός πόλεως. Χαλυβδοσωλήνες με θερμική μόνωση πολυουρεθάνης, μηχανική προστασία HDPE, σύστημα ανίχνευσης διαρροών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 • Ζώνες Β’ και Γ’
  • Συνολικό μήκος 115.147μ.
  • Σύνδεση 1789 καταναλωτών
 • Δ’ Περίοδος
  • Συνολικό μήκος5.419μ. DN80
  • Σύνδεση 157 καταναλωτών
 • Ε’ Περίοδος
  • Συνολικό μήκος 20.770 μ.
  • Σύνδεση 2181 καταναλωτών