ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. – Ε.Υ.Δ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΟ: Υποθαλάσσιος αγωγός διαθέσεως λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης
ΘΕΣΗ: ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.Ε. – Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Χερσαίος και Υποθαλάσσιος δίδυμος αγωγός Διαθέσεως επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Φ 1600 / 6 ατμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Xερσαίο τμήμα μήκους 2*7500μ.
  • Yποθαλάσσιο τμήμα μήκους 2*2500μ. σε βάθος μέχρι 27μ.
  • Προκατασκευή αγωγών
  • Πύργος φόρτισης
  • Αντλιοστάσιο Ανύψωσης
  • Ακροφύσια διάχυσης από HDPE, 10 atm, Φ150