ΤΙΤΛΟΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΘΥΚΟΡΗΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙΟΥ & ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΕΤΕΘ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.50%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βαθυκόρηση 2.500.000m³ στην λεκάνη και στο κανάλι προσέγγισης του λιμανιού Αλεξανδρούπολης και έργα ανάκτησης εδάφους 300.000m³ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Services