ΤΙΤΛΟΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ ΙΙ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CD ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.50%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δραστηριότητα: 1.935.400m3, ανάκτηση εδάφους: 896.000m3, έργα αντιστήριξης βράχων: 32.190m3, κατασκευή 210m αποβάθρας βάθους -13,50m από τσιμεντόλιθους βάρους μέχρι 105t.

Συγκρότηση έκτασης 75.000 τ.μ. για χειρισμό και αποθήκευση δοχείων, πλήρωση της περιοχής με βυθοκόρηση και συμπύκνωση με προφόρτιση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ