ΤΙΤΛΟΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΦΑΣΗ ΙV
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟ:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΑΥΡΙΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εγκατάσταση 3 πλωτών αποβάθρων με σημαδούρες πρόσδεσης και ένα επιπλέον σύστημα ελλιμενισμού.

Κατασκευή της προβλήτας και ξύλινου “καταφυγίου” σε αυτή.

Αποκατάσταση εδάφους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στάθμευσης και πεζώδρόμων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ