ΤΙΤΛΟΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β”
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:  ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β”  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες βυθοκόρησης για τη λεκάνη του λιμανιού, κατασκευές κυματοθραυστών 200m και έργα θωράκισης με φυσικούς βράχους και μπλοκ από σκυρόδεμα (ακροπόδια). 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ