ΤΙΤΛΟΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΦΑΣΗ ΙΙΙ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:  ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΑΥΡΙΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.50%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εγκατάσταση 81 χαλύβδινων πασσάλων για την κατασκευή 9 δελφινιών (5 για την αποβάθρα A και 4 για την αποβάθρα B) και για την κατασκευή της υπερκατασκευής σκυροδέματος (δοκός συγκόλλησης) σε κάθε δελφίνι.

Κατασκευή και τοποθέτηση χαλύβδινων γεφυρών μεταξύ των δελφινιών, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης μανδάλων, φανών κλπ.

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος επιπέδων λέιζερ (1η εγκατάσταση στην Ελλάδα).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ