Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιμενικά έργα για τη κατασκευή του νέου λιμένα στο νησί του Αγίου Ευστρατίου.

Κατασκευή σχεδόν 300 μέτρων κρηπιδότοιχου, με χρήση τεχνητών ογκολίθων.

Construction of nearly 300 meters of quay wall made of concrete blocks, protected by primary stone armoring and secondary acropode armoring.

The project entails 31 thousand cubic meters of land reclamation and approximately 150 thousand cubic meters of dredging works. Concrete pavement construction, sewerage and drainage works as well as E/M installations.

Supply and installation of floating dock for seaplanes.