ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟ ΖΥΓΙ, ΚΥΠΡΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 5 ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΖΥΓΙ, ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΖΥΓΙ, ΚΥΠΡΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ & ΜΑΡΙΝΩΝ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση ενός υποθαλάσσιου αγωγού πολυαιθυλενίου (HDPE). Μήκος 14 χιλιόμετρα, διάμετρος 630 χιλιοστά, βάθος εγκατάστασης έως 95 μέτρα. Ο αγωγός συνδέει το νησί με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ (Βαρυτική παροχή 21.500 κυβικά/ημέρα).  Κατασκευή ενός αλιευτικού λιμανιού 5.000m2 αποτελούμενου από δύο αποβάθρες συνολικού μήκους 700m σε βάθος θεμελίωσης -4,50m, κατασκευασμένο από συμπαγή σκυρόδεμα βάρους έως 20 τόνους και έργα βυθοκόρησης. Κατασκευή τεσσάρων μόνιμων αποβάθρων και ράμπα απόπλευσης.

Εξωτερική προστασία των αποβάθρων με πέτρες και τετραπόδες.

Ανάκτηση εδάφους, κατασκευή πεζοδρομίων, οδοποιίας, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Κατασκευή πέντε (5) κυματοθραυστών από πέτρινο υλικό μήκους 110 μέτρων ο καθένας σε βάθος πυθμένα -2,50 μ., για την προστασία των ακτών και την παραμονή στην παραλία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Locations