ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Δ.ΘΕΡΜΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΟ: Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης
ΘΕΣΗ: Θέρμη – Θεσσαλονίκη
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τεχνική εταιρία Χριστόφορος. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διευθέτηση δύο ρεμάτων που διαρρέουν την αστική περιοχή του Δημοτικού  διαμερίσματος Θέρμης. Στις θέσεις διασταύρωσης των κλάδων με οδούς της εγκεκριμένης ρυμοτομίας κατασκευάζονται τεχνικά γεφυρώσεως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Δίδυμος χαλύβδινος αγωγός DN 800, 11.640μ
  • Αγωγός χαλύβδινος DN 1100, 9.635μ
  • Αγωγός χαλύβδινος DN 1000, 4.590μ
  • Αγωγός χαλύβδινος DN 500, 1.100μ
  • Αγωγός χαλύβδινος DN 400, 100μ
  • Αγωγός ΡΕ100 Φ500, 1.200μ
  • Εκσκαφές και επανεπιχώσεις των αγωγών
  • Υπόγειο κτήριο δικλειδοστάσιο 10,50Χ7,60μ
  • Φρεάτια
  • Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου