ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη – Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας του Δήμου Αιγίου
Αποτελείται από:

  • έργα εισόδου – προεπεξεργασία
  • βιολογική επεξεργασία
  • επεξεργασία ιλύος
  • έργα διάθεσης και υποδομών
  • λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης για 12 μήνες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Παροχή σχεδιασμού 8.000 μ3/ημ αστικά λύματα , 200μ3/ημ. βοθρολύματα
  • Ισοδύναμος πληθυσμός 40.000 κατ.