ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού που παρέχεται από τον ποταμό Αλιάκμονα, ώστε να καταστεί πόσιμο, προς διάθεση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Διαδικασία καθαρισμού: Απομάκρυνση θολότητας, φυτοφαρμάκων, ινών αμιάντου.
Περιλαμβάνει:

 • Έργα προεπεξεργασίας (Μέτρηση, Ρύθμιση παροχής, Προοζόνωση, Ρύθμιση pH, Προσθήκη θειικού αργιλίου).
 • Έργα επεξεργασίας (Τρείς δεξαμενές κροκίδωσης-καθίζησης, Δέκα κλίνες διύλισης, Εγκατάσταση οζόνωσης, Οκτώ κλίνες ενεργού άνθρακα).
 • Έργα προετοιμασίας νερού για κατανάλωση: (Ρύθμιση pH, Χλωρίωση)
 • Έργα επεξεργασίας ιλύος : (Αντλιοστάσια, πάχυνση, αφυδάτωση)
 • Έγκατάσταση αναγέννησης άνθρακα, Παραγωγή όζοντος, Αποθήκευση και δοσμέτρηση χημικών προσθέτων, Κτήριο Διοίκησης, Χημικά εργαστήρια, Συνεργείο επισκευών, Υποσταθμός
 • Δοκιμαστική λειτουργία 11 μηνών
 • Αποδοτική λειτουργία 18 μηνών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Δυναμικότητα Μονάδας Έως 150.000m3/Ημέρα
 • Όργανα in-line ελέγχου παραμέτρων ποιότητας νερού
 • Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
 • Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας
 • Υποσταθμός Μέσης Τάσης
 • Κεντρική Μονάδα Ελέγχου – Σύστημα SCADA
 • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας πόσιμου νερού
 • Εγκατεστημένη Ισχύς 1.810kW