ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. εκτελεί ιδιωτικά και δημόσια έργα υποδομής.

Είναι εγγεγραμμένη στην έκτη τάξη του μητρώου κατασκευαστών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε όλες τις κατηγορίες έργων.

Η εταιρία μας είναι ενεργή στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου και έχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για την εκτέλεση σύνθετων έργων υποδομής, σε όλο το κύκλο ζωής τους (Σχεδιασμός – Κατασκευή – Λειτουργία/Συντήρηση).

Ενώ η εταιρία μας είναι γενικός εργολάβος και έχει εκτελέσει έργα σε όλο το φάσμα του τομέα των υποδομών, διατηρεί εξειδίκευση και ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στους τομείς της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Κατασκευής Αγωγών και Δικτύων και Λιμενικών Έργων.

01.

Κατασκευή

02.

Μελέτη / Κατασκευή

03.

Εξοπλισμός

04.

Λειτουργία / Συντήρηση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

Η ηγετική θέση της εταιρίας

θεμελιώνεται στη τεχνογνωσία του προσωπικού μας, το στόλο οχημάτων και εξοπλισμού της εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων πλωτών γερανών, ρυμουλκών και φορτηγίδων) καθώς και στο δίκτυο συνεργατών και προμηθευτών στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρία.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πιστοποιητικά

Η «Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» είναι από τις πρώτες κατασκευαστικές εταιρείες που υιοθέτησαν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, όπως τα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013, ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018.