ΒΑΘΥΚΟΡΟΙ & ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ

F/C “AMFITRITI”

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

FLOATING CRANE / CLAMSHELL DREDGER

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γερανός: 1969 | Φορτηγίδα: 1988

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

(ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΜΑΝΙ) P.P.R. 2041

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γερανός: EXCELLENT | Βυθοκόρος: EXCELLENT

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΔΟΣΗ

Γερανός: DIMENSIONS 30,0 Χ 14,0 m | Βυθοκόρος: LIFTING CAPACITY 25tn

ΜΟΝΤΕΛΟ

Γερανός: TONAGE 284,6 – TOTAL TONAGE 288,5 | Βυθοκόρος: RUSTON 38 RB