ΒΑΘΥΚΟΡΟΙ & ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ

F/C “ANASTASIA”

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

FLOATING CRANE / CLAMSHELL DREDGER

ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γερανός: 1975 | Φορτηγίδα: 1975

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

(ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΜΑΝΙ) P.P.R. 107

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γερανός: EXCELLENT | Βυθοκόρος: EXCELLENT

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΔΟΣΗ

Γερανός: DIMENSIONS 41,9 Χ 16,8 m | Βυθοκόρος: LIFTING CAPACITY 120tn

ΜΟΝΤΕΛΟ

Γερανός: TONAGE 633,1 – TOTAL TONAGE 672,0 | Βυθοκόρος: LIMA, 2400Α